ElectroRuga de Buzad
ElectroRuga de Buzad/Regulament festival

Regulament festival

Prezentul Regulament se aplică pentru evenimentul Electroruga de Buzad, organizat de SC ESSENTIAL ESSENTIAL EXPERIENCE SRL, intitulat în continuare Organizator.
Prezentul Regulament defineşte regulile pe care fiecare participant al evenimentului trebuie să le respecte. Prezentul Regulament defineşte drepturile şi obligaţiile în relaţia dintre Organizator şi Participant.

 

ORGANIZATORUL
SC ESSENTIAL EXPERIENCE SRL
CUI: RO 33440237
J35/1839/2014

EVENIMENTUL
ELECTRORUGA DE BUZAD – 1-2 SEPTEMBRIE 2018, ce se desfăşoară la The Village, Căminul Cultural și Școala Veche din localitatea Buzad, judeţul Timiș, România.

REGULAMENTUL

 1. Prezentul Regulament reprezintă un acord încheiat între Organizator şi Participant.
 2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o înştiinţare în prealabil a Participantului. Orice modificare va fi afișată pe pagina de socializare a evenimentului https://www.facebook.com/electroruga/ și la intrarea în locul de desfășurare a evenimentului fiind de imediată aplicare începând de la momentul afișării în mediul online sau de la intrarea în locul de desfășurare a evenimentului, în funcție de care dintre aceste două modalități se va realiza prima.
 3. Prin cumpărarea unui bilet sau abonament, Participantul înțelege, acceptă şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestui Regulament.
 4. Organizatorul asigură Participantul că prin cumpărarea unui bilet valid i se asigură dreptul de a participa la Eveniment, în conditiile de mai jos.

ACCES
Accesul în zona de festival este permis numai în baza unui bilet sau abonament valid, unei singure persoane, având dreptul de a participa la Electroruga de Buzad. Prin participarea la acest eveniment, deținătorul de bilet sau abonament acceptă regulamentul festivalului și este de acord cu demersul organizatorilor de a controla respectarea acestuia.

Persoanele vor primi la punctul de acces brățări conform tipului de bilet sau de abonament achiziționat. Acestea nu trebuie îndepărtate sau înstrăinate. Pierderea sau distrugerea brățarilor nu este rambursată, posesorul urmând a fi evacuat din zona de festival.

Pentru evitarea oricăror neplăceri, vă recomandăm să achiziționați biletul sau abonamentul numai de la distribuitorii autorizați. Biletele și abonamentele conțin elemente de siguranță și vor fi controlate la intrarea în perimetrul festivalului. Falsificarea biletelor, abonamentelor și brățărilor constituie infracțiune. Împotriva persoanelor care vor comite infracțiunea de fals, uz de fals, înșelăciune sau alte fapte ori alte cauze în acest scop, Organizatorul va depune plângere penală.

Regulament copii:

 • Copiii cu vârsta de până în 12 ani au acces gratuit, iar intrarea în zona de eveniment li se va permite doar însoțiți de un părinte sau tutore legal;
 • Copiii ce au împlinit deja vârsta de 12 ani până la data desfășurării evenimentului, trebuie să dețină un bilet sau abonament valid de acces în zona de festival și camping și au acces în perimetrul festivalului doar însoțiți de un adult;
 • Copiii care nu au împlinit vârstă de 14 ani au acces în perimetrul festivalului doar însoțiți de un adult.

Persoanele cu dizabilități beneficiază de acces liber pe teritoriul festivalului pe baza actelor doveditoare. Având în vedere locul desfășurării, pot exista secțiuni deluroase, ceea ce înseamnă că uneori accesul nu le va fi foarte ușor. Cu toate acestea, personalul Electroruga de Buzad va fi prezent pentru a ajuta, dacă este necesar.

ESTE INTERZIS:

 • accesul în zona de festival fără brățări conform tipului de bilet sau de abonament achiziționat;
 • accesul în perimetrul festivalului sau camping cu arme sau orice alte obiecte ce pot fi considerate periculoase sau arme albe;
 • accesul în perimetrul festivalului cu recipiente de sticlă, materiale inflamabile, pixuri cu laser;
 • comercializarea de produse în perimetrul festivalului sau camping fără acordul Organizatorilor;
 • consumul de substanțe interzise sau comercializarea acestora, în perimetrul festivalului sau camping, conform legii în vigoare;
 • accesul în perimetrul festivalului cu alcool, alte băuturi și alimente din exteriorul zonei de festival;

În zona de camping este permis accesul cu alcool, mâncare și apă.

Festival Electroruga de Buzad – listă cu obiectele ce pot sau nu pot fi aduse în perimetrul festivalului:

Camping Buzad – listă cu obiectele ce pot sau nu pot fi aduse în campingul festivalului.

SERVICII ȘI PRODUSE

În timpul evenimentului, produsele și serviciile sunt disponibile în locuri special amenajate, disponibile atât gratuit cât şi contra cost, iar participanții se angajează să folosească ca modalități de plată doar metodele acceptate de Organizator şi partenerii acestuia. Ca regulă generală, plata serviciilor și produselor în incintă se va face cu token-uri. Valoarea unui token va fi afișată la punctele de comercializare/schimb.

În perimetrul de desfășurare Electroruga de Buzad vor fi puse la dispoziția participanților token-uri. Deținerea acestora dă dreptul posesorilor de a obține produse şi servicii disponibile în perimetrul evenimentului. Valoarea unui token este de 3 lei şi nu poate fi divizat, astfel că prețurile vor fi exprimate în multiplu de 3.

Se pot returna maxim 10 token-uri de către un singur participant.
Nu se pot returna jumătăți de token-uri.
Returnarea token-urilor și primirea banilor se poate face numai în baza unui act de identitate valid.

Token-urile pot fi returnate doar la fața locului, până la finele celei de-a treia zi (luni, 03.09.2018, ora 12:00 la prânz).

 

OBIECTE PIERDUTE / GĂSITE

Obiectele găsite pot fi aduse la Info Point/Check In, situat în perimetrul festivalului. Proprietarii le pot recupera urmând instrucțiunile Organizatorului. După festival, Organizatorul va păstra obiectele pierdute timp de 14 zile pentru a putea fi revendicate de către proprietari.

VIDEO / FOTO

VIDEO
Este STRICT INTERZIS accesul în perimetrul festivalului fără autorizația Organizatorului pentru:
– camere video profesionale și semi-profesionale, dar și
– camere foto profesionale ce dețin obiectiv detașabil.

Posesorii unor astfel de echipamente sunt obligați să se supună predării acestora în custodie temporară, în baza unui act de identitate valid.

Pe durata evenimentului Organizatorul, partenerii Organizatorului sau presa acreditată au dreptul de a înregistra şi fotografia evenimentul. Participanţii iau la cunoştinţă că există posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, fără a putea emite orice fel de pretenţii asupra drepturilor cu privire la respectivele materiale sau a demara orice fel de solicitări sau acțiuni, inclusiv acțiuni în justiție, cu privire la acestea.

Organizatorul are dreptul de a folosi aceste materiale, de a le publica pe diverse canale (de ex. Youtube) şi de a le utiliza în campanii publicitare fără a compensa în vreun fel participantul.

Pe toată durata evenimentului înregistrările audio și video pot fi realizate numai cu acordul expres al Organizatorilor.

FOTO
Fotografierea este permisă (excepție făcând acele concerte ale căror reprezentanți artistici sau respectiv Organizatorul, nu își dau acordul).

Filmarea şi fotografierea concertelor cu scopul difuzării în presă scrisă, audio, online sau TV se va desfășura sub reguli stricte, care vor fi comunicate jurnaliștilor prin intermediul Biroului de Presă al festivalului Electroruga de Buzad.

Încălcarea acestor reguli poate expune instituțiile mass media la procese din partea Organizatorilor sau managementului artiștilor ale căror condiții au fost încălcate.

REGULI DE CONDUITĂ ȘI COMPORTAMENTUL ÎN ZONA DE FESTIVAL

Vă recomandăm să evitați conflictele și să vă respectați reciproc, evenimentul este desfășurat într-un spațiu de relaxare, în primul rând, special creat pentru a avea o ambianță cât mai plăcută din toate punctele de vedere.

Participanţii iau la cunoştinţă că în incinta festivalului este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate fără acordul scris al Organizatorului.

Minorilor le este interzisă servirea şi consumul de băuturi alcoolice.

Consumul de droguri este ilegal şi strict interzis şi va fi pedepsit conform legilor în vigoare.

În zona de camping, dar și în întreaga suprafață a evenimentului este interzisă ultilizarea focului prin orice mijloace (amenajare de focuri de încălzire, de atmosferă sau orice alte metode de foc deschis) şi a materialelor inflamabile. Excepție fac zonele special amenajate de către Organizator sau partenerii acestuia, zone ce vor fi semnalizate ca atare.

Accesul în interiorul anexelor cu excepţia celor special amenajate pentru desfăşurarea festivalului este interzis.

Este interzisă cățărarea sau escaladarea oricărei structuri din festival (boxe, garduri, containere, corturi, etc). Cei ce vor încălca această regulă vor fi escortați în afara festivalului.

Este interzis accesul în zone semnalizate ca fiind interzise publicului.

Este interzisă ridicarea de cabluri de curent de pe jos. În cazul în care un participant descoperă o astfel de situație este obligat să avertizeze Organizatorii.

În caz de urgență, participanții trebuie să urmeze instrucțiunile organizatorilor și indicatoarele către căile de acces.

REGULI DE CONDUITĂ ÎN AFARA SUPRAFEŢEI FESTIVALULUI
În afara incintei festivalului, pe tot perimetrul localității Buzad, participanţii sunt obligaţi să respecte legile în vigoare din România şi regulile de conduită socială. Sunt interzise acţiunile care periclitează fizic sau moral alte persoane sau orice fel de bunuri.

REGULI DE CONDUITĂ ÎN ZONA DE CAMPING
Campingul și facilitățile acestuia vor fi deschise începând cu data de 31 august 2018 ora 18:00 și se vor închide în data de 03 septembrie 2018 ora 12:00 (prânz).

După ora închiderii Organizatorii nu mai asigură securitatea zonei de camping.

Campingul va fi deschis doar pe durata evenimentului, posesorii de brățări de acces au dreptul să intre și să iasă de câte ori doresc.

Este interzisă intrarea în perimetrul campingului și în zona de acces a acestuia cu orice fel de vehicul, excepție făcând cele care deservesc zona de campare care vor intra doar în zona dedicate acestora.

Întreg perimetrul de campare va fi supravegheat de către agenți de pază. Organizatorul recomandă participanților să nu lase lucruri de valoare în cort.

Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau furtul obiectelor personale. În cazul în care ați pierdut obiecte personale vă rugăm să vă adresați Info Point-ului din perimetrul festivalului.

Pe teritoriul campingului sunt interzise terasele și instalarea oricărui tip de mobilier de grădină.

Participanții trebuie să aibă asupra lor tipul de cort potrivit numărului de persoane care vor dormi în el. Nu sunt acceptate corturi cu antreuri mari. Organizatorii își rezervă dreptul de a nu accepta instalarea în camping a anumitor tipuri de corturi.

Este interzisă reclama de orice fel, fără acordul scris al organizatorului.
Participanții la camping pot fi supuși unei percheziții corporale și unui control al bagajelor ori de câte ori vor intra în camping.

Obiectele confiscate nu vor fi returnate ulterior. Participanții au dreptul să se întoarcă de la control și să își lase obiectele respective în mașină. Excepție fac obiectele ilegale sau interzise prin prezentul Regulament sau deținute ilegal.

În cazul în care asupra unei persoane se vor găsi obiecte ilegale (ex. droguri, substanțe narcotice) sau deținute ilegal (ex. armă de foc), Organizatorul are dreptul sa anunțe autoritățile competente, iar posesorul acestora va fi predat autorităților.

Sunt interzise drogurile, substanțele narcotice, substanțele inflamabile, explozibil și armele de orice gen.

Sunt interzise focurile de tabără, focul deschis și artificial, torțele.

Este interzisă intrarea cu generatoare de curent, aragaze și grătare.

Este interzisă intrarea cu băuturi alcoolice în festival, precum și cu mâncare și apă. În zona de camping însă, acestea sunt acceptate.

Corturile se vor monta doar în zonele delimitate pentru corturi. Nu se campează pe drumuri, alei, zone de acces, în zonele de toalete, în zona de acces și în zonele cu altă destinație decât cea de instalare a corturilor.

Este interzisă aruncarea deșeurilor în afara pubelelor și a containerelor de gunoi.

Organizatorul va pune la dispoziția participantului la camping toalete ecologice și lumină perimetrală.

Organizatorul nu se obligă să pună la dispoziția participantului curent electric.

Este interzis accesul cu instrumente amplificate.

Pe teritoriul campingului și în zona de acces al acestuia este interzisă comercializare bunurilor sau distribuția gratuită a obiectelor cu scop publicitar.

Participantul își va monta cortul în zona care îi este alocată în camping.

Deteriorarea toaletelor, a sistemelor de iluminat, a gardului perimetral și al altor obiecte aflate în zona de campare se pedepsește iar persoana culpabilă de aceste activități trebuie să plătească contravaloarea pagubelor.

SANCȚIUNI

Nu sunt tolerate excepții de la aceste reguli, încălcarea prezentului regulament putând duce la evacuarea persoanei în cauză din zona de festival și interzicerea accesului acesteia în zona de festival, fără rambursarea biletului sau abonamentului.

Organizatorul nu este responsabil pentru bunurile participanților ori pentru eventualele pagube personale produse.

Participanţilor nu le este permis să desfăşoare orice fel de activităţi ce ar putea să pună în pericol sau să afecteze în orice mod siguranţa sau drepturile celorlalţi participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi își rezervă dreptul de a solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia.

Participanţii sunt obligaţi, ca în incinta festivalului, să respecte, să nu distrugă și în general să nu efectueze niciun fel de acțiune care ar putea fi în măsură să afecteze mediul înconjurător şi perimetrul festivalului, incluzând construcțiile de orice fel şi spaţiile verzi aferente.

Persoanele care încalcă acest regulament, inițiază sau participă la evenimente care tulbură ordinea, vor fi imediat escortate în afară perimetrului festivalului, accesul lor va fi interzis la festival, iar Organizatorul va anunța instituțiile abilitate ale statului, dacă va fi necesar.

INFORMAȚII

Pentru copii se recomandă utilizarea căștilor pentru protecție fonică. În cazul în care copiii nu sunt echipați corespunzător, răspunderea pentru expunerea acestora la nivelul fonic din zona de festival revine integral părinților sau însoțitorilor acestora.

Organizatorul avertizează participanții că spectacolele includ și efecte de lumină, care ar putea dăuna copiilor sau persoanelor epileptice.
Organizatorul și cadrele medicale vor demara imediat spitalizarea sau îngrijirea medicală a oricăror persoane care au nevoie sau solicită îngrijire, atât timp cât se află în perimetrul festivalului sau în campingul special destinat evenimentului.

Evenimentul va avea loc indiferent de condițiile meteorologice, în limite normale pentru public și artiști!

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica programul, dacă va fi necesar acest lucru și având un motiv întemeiat pentru această decizie.

Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua controale în zona de festival pentru a se putea asigura respectarea prezentului regulament.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim distracție plăcută!